Home page > Aktuality > Semináře pro odcházející vojáky

Semináře pro odcházející vojáky

Ke zkvalitnění péče pro odcházející VV a další VZP probíhaly v termínech 29. dubna., 6. a 13. května 2019 v prostorách Krajských vojenských velitelství semináře pro uvedené příslušníky AČR odcházející z činné služby organizované Agenturou personalistiky Armády České republiky ve spolupráci s Odborem pro válečné veterány a krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Vojákům zde byly prezentovány informace usnadňující následný vstup do civilního života, zejména o nabídce služeb poskytovaných Úřadem práce ČR a o možnostech rekvalifikace. Z vyplněných dotazníků zcela jasně vyplývá jejich přínosnost – 92 % dotázaných uvedlo, že absolvování semináře by ostatním vojákům odcházejícím z činné služby doporučilo. S ohledem na pozitivní zpětnou vazbu se počítá s dalšími termíny těchto školení i v následujícím období.

 

Fotogalerie

Nahoru