Home page > Aktuality > Setkání jubilantů v Jindřichově Hradci

Setkání jubilantů v Jindřichově Hradci

Dne 6. května 2019 proběhlo za účasti vedení města Jindřichův Hradec, Odboru pro válečné veterány a velitele posádky slavnostní setkání s vojenskými důchodci při příležitosti jejich životních jubileí. Na setkání byl pozván starosta města pan Ing. Stanislav Mrvka, který ve své zdravici vyslovil poděkování za pozvání a přítomným poblahopřál k životnímu výročí a popřál pevné zdraví. Zástupce odboru pro válečné veterány pan Ing. Vladimír Petr předal jubilantům drobné dárky a informoval o systému péče o vojenské důchodce. Celou akci připaravil ve spolupráci s posádkou předseda klubu vojenských důchodců Jindřichův Hradec pan Josef Vomastek ca což mu patří veliké poděkování. 

Fotogalerie

Nahoru