Home page > Aktuality > Setkání jubilantů v Táboře

Setkání jubilantů v Táboře

Opět, jako pravidelně proběhlo dne 15. května 2019 v posádce Tábor setkání s jubilanty z řad vojenských důchodců za účasti vedení rady klubu vojenských důchodců a odboru pro válečné veterány Sekce správy a řízení organizací MO. Dále se setkání zúčastnila i zástupkyně VÚ Tábor paní nrtm. Pošustová. Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce OVV pan Ing. Vladimír Petr informoval zúčastněné o jednotlivých benefitech a všem popřál pevné zdraví a hodně štěstí. O velmi dobrou náladu se postarala i dětská skupina pod vedením Mgr. Mužíkové, která předvedla své vystoupení a sklidila bouřlivý potlesk. Velké poděkování patří i předsedovi klubu vojenských důchodců panu Ing. Janu Thurnvaldovi za vzornou organizaci akce.   

Fotogalerie

Nahoru