Úvodní stránka > Aktuality > Setkání zástupců MO GŠ, AČR a ČsOL s terénními pracovníky k Projektu péče o válečné veterány

Setkání zástupců MO GŠ, AČR a ČsOL s terénními pracovníky k Projektu péče o válečné veterány

„Projekt péče o válečné veterány“, který realizuje Československá obec legionářská v rámci dotační politiky Ministerstva obrany vůči nestátním neziskovým organizacím má dlouholetou tradici. První myšlenky byly na papír položeny již v roce 2005. V rámci realizace projektu se 5. prosince 2016 uskutečnilo každoroční zhodnocení péče o válečné veterány za příslušný rok. Setkání se za ministerstvo obrany a GŠ AČR zúčastnili zástupce náčelníka GŠ AČR – inspektor AČR generálmajor Ing. Jaroslav Kocián a vedoucí oddělení péče o válečné veterány Odboru péče o válečné veterány Sekce právní MO Ing. Milan Bachan, za předsednictvo ČSOL jeho 1. místopředseda MUDr. Jindřich Sitta a místopředseda plk. v.v. Václav Kuchynka. Zhodnocení plnění projektu provedl jeho vedoucí Mgr. Pavel Skácel, který mimo jiné poukázal na smutný fakt, že úmrtnost druhoválečných veteránů stoupá, čímž se jejich počet snižuje, ale pro jejich vysoký věk se naopak zvyšuje náročnost práce terénních pracovníků. Jako pozitivní skutečnost pak uvedl, že do projektu se v letošním roce již ve větší míře zapojují novodobí váleční veteráni. Do projektu je v současnosti zapojeno 34 osob, které pečují o 661 druhoválečných veteránů a 646 novodobých válečných veteránů. Válečným veteránům bylo mimo jiné poskytnuto 375 příspěvků na lázeňskou péči. Za letošní rok bylo provedeno 3225 návštěv a uskutečněno 169 doprovodů.

Jako stěžejní se v oblasti péče o válečné veterány pro příští rok jeví pomoc při umisťování válečných veteránů do léčeben dlouhodobě nemocných a domovů sociální péče, neboť jejich zdravotní stav se s vysokým věkem zhoršuje a roste počet válečných veteránů, kteří nejsou schopni se již o sebe postarat (mnohdy ani nemají žádné příbuzné). Jako další se jeví nutnost doprovodu válečných veteránů při účasti na společenských akcích, protože těch, kteří jsou akcí schopni bez pomoci, rapidně ubývá.

 

Nahoru