Home page > Aktuality

Aktuality

Konání online koncertů vojenské hudby bylo zrušeno

Publikováno: 13.10.2020 Autor: DG

AKTUALIZACE: Z DŮVODU NAŘÍZENÍ HLAVNÍ HYGIENIČKY REZORTU MINISTERSTVA OBRANY BYLO KONÁNÍ ONLINE KONCERTŮ DEFINITIVNĚ ZRUŠENO !! ...

Památný den MO: Vstup jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR na území státu 6. října 1944

Publikováno: 6.10.2020 Autor: DG

Karpatsko-dukelská operace představuje v dějinách české vojenské tradice kontroverzní kapitolu. Rozpory pramení nejen ze skutečnosti, že byla zahájena pro své politické pozadí a zájmy Sovětského svazu, ale i z faktu, že v ní bylo pokračováno i přes vysoké ztráty a nepatrný strategický přínos. Nelze nicméně opomenout význam, jaký byl bitvě přikládán před listopadem 1989. Tehdy byl 6. říjen připomínán jako den československého vojska. Dnes je jedním z památných dnů resortu MO.

30. výročí operace Pouštní štít a Pouštní bouře

Publikováno: 27.9.2020 Autor: DG

Dvě stě osm účastníků operace a šest osobností, které se zasloužily o zdárné fungování jednotky, převzali k dnešnímu dni Pamětní odznak 30. výročí operace Pouštní štít a Pouštní bouře. Část z nich dnes byla oceněna na Vítkově. Československá účast při osvobození Kuvajtu byla od druhé světové války prvním větším nasazením čs. vojáků v zahraniční operaci a stála na počátku tradice novodobých armádních misí.

Pietní akt u příležitosti 102. výročí bitvy o Doss Alto

Publikováno: 22.9.2020 Autor: DG

Včera dne 21. září se konal na Olšanských hřbitovech pietní akt u příležitosti 102. výročí vítězné bitvy o Doss Alto. V tomto střetnutí na italské půdě vybojovaly jednotky čs. legií cenné vítězství nad vojsky rakouského mocnářství. V průběhu bitvy zemřelo 7 čs. legionářů a další 4 byli popraveni, po tom co upadli do rakouského zajetí.

Novinky ze světa odboru

Publikováno: 16.9.2020 Autor: DG

Dnes se uskutečnilo na půdě OVV jednání s hlavní psycholožkou Psychologické služby AČR plk. Mgr. Helenou Sovákovou ohledně problematiky odcházejících vojáků do civilu. Odchod vojáků z armády a jejich úspěšnou uplatnitelnost na trhu práce v civilním životě představuje podstatnou výzvu celého resortu. Jednání probíhalo na základě podepsaných memorand o spolupráci, které Ministerstvo obrany podepsalo s Úřadem práce České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Stránky

Nahoru