Úvodní stránka > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Právní předpisy

Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 5. května 1999 č. 427 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisůPrávní předpisy


Žádost o státní dotaci

Žádost o dotaci se vyplňuje prostřednictvím on-line formuláře https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Finanční částky se zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů.


Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby

Kritéria schválená 17. dubna 2014 byla v červnu 2015 upravena tak, aby umožnila sledovat hospodárnost, efektivitu a účelnost vynakládaných prostředků při poskytování dotací s využitím váhy každého principu nebo pořadí podle významu.

Na základě vyhodnocení zkušeností, získaných  při hodnocení žádostí o dotace na péči o válečné hroby v roce 2017, byla provedena úprava některých bodů kritérií. Úprava se dotkla bodů c), j), k), l) a m).

Upravená kritéria byla schválena v červnu 2017 a jsou platná pro všechny žádosti, které budou posuzovány po tomto termínu.

Kritéria pro hodnocení žádostí o dotace na péči o válečné hroby ve formátu *.pdf. 


Posouzení žádostí o dotace Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby:

Aktuální:

Žádosti posuzované v roce 2018 - na rok 2019

Historie:

  1. žádosti posuzované v roce 2009 - na rok 2010
  2. žádosti posuzované v roce 2010 - na rok 2011
  3. žádosti posuzované v roce 2011 - na rok 2012
  4. žádosti posuzované v roce 2012 - na rok 2013
  5. žádosti posuzované v roce 2013 - na rok 2014
  6. žádosti posuzované v roce 2014 - na rok 2015
  7. žádosti posuzované v roce 2015 - na rok 2016
  8. žádosti posuzované v roce 2016 - na rok 2017
  9. Žádosti posuzované v roce 2017 - na rok 2018

Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

Průběžné vyúčtování dotace za období od 1. 1. do 30. 6.

Průběžné vyúčtování dotace za období od 1. 1. do 30. 9.

Vyúčtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby.

Zpráva o plnění.

Finanční vypořádání.

Avízo.


 

Nahoru