Home page > Domovy péče o VV

Domovy péče o VV

Domovy péče o válečné veterány

Na základě zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, v platném znění, zřídilo Ministerstvo obrany dva Domovy péče o válečné veterány - v Praze a Karlových Varech. Do těchto zařízení jsou přednostně umisťováni váleční veteráni. Výjimečně lze do domova přijmout i jinou osobu než válečného veterána, není-li naplněna kapacita domova, avšak to pouze na dočasný pobyt a za plnou úhradu finančních nákladů. Vyhláška č. 191/2005 Sb., stanovuje zdravotní překážky, pro které nemůže být veterán přijat do domova péče, a způsob úhrady nákladů za pobyt v domově.

Ministerstvo obrany ve spolupráci s terénními pracovníky ČsOL aktivně pomáhá i těm veteránům, kteří z různých důvodů nemohou využít rezortní zařízení, a to např. s hledáním volného místa v Domově pro seniory či jiném civilním zařízení.

Pro úplnost uvádíme, že účastník odboje má dle § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nárok na bezplatné poskytování pečovatelské služby (s výjimkou nákladů na stravu), kterou zabezpečí obec s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu veterána.


Domov péče o válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha

Počet zřízených lůžek: 9

Vedoucí domova - Bc. Jana Zoufalá, telefon 602 873 913

Sestry - p. Alena Vlachopulosová, telefon 602 327 671

Žádosti k přijetí do domova se mohou vyzvednout na MO, nám. Svobody 471 u p. Heleny Typoltové (telefon 973 225 922, email typoltovah@army.cz) nebo cestou terénních pracovníků. Přijetí do domova péče o válečné veterány se řídí zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje.


Domov péče o válečné veterány v Karlových Varech

Počet zřízených lůžek 28 (dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje)

Vedoucí domova - Ing. Antonín GARAJ: telefon 353 236 323, mobil 727 912 372

Sociální pracovnice - p. Květoslava Rokosová: 973 348 855

Žádosti k přijetí do domova se mohou vyzvednout na Ministerstvu obrany, nám. Svobody 471 u p. Heleny Typoltové (telefon 973 225 922, email typoltovah@army.cz) nebo cestou terénních pracovníků. Přijetí do domova péče o válečné veterány se řídí zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje.


V případě zájmu o umístění v DPVV odešlete na MO:

  • Žádost o umístění do DPVV (Karlovy Vary, ÚVN - VoFN Praha)
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
  • Kopii osvědčení válečného veterána
  • Kopie důchodového výměru

Pro informace o možnostech umístění v dalších zařízeních přejděte do sekce LDN, sociální lůžka.

Fotogalerie

Nahoru