Home page > Dotace

Dotace

Nestátní a neziskové organizace

MO poskytuje neinvestiční účelové dotace nestátním neziskovým organizacím na financování projektů, které přispívají k naplňování cílů  dotačních programů MO vyhlášených na příslušný kalendářní rok a účelové dotace na péči o válečné hroby jejich vlastníkům.

Neinvestiční účelové dotace nestátním neziskovým organizacím jsou poskytovány v režimu plnění úkolů státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím.

Poskytnuté finanční prostředky využívají příjemci dotací k financování nákladů projektů, které vzniknou v roce poskytnutí dotace.

Dotace na péči o válečné hroby

Dotace na péči o válečné hroby se poskytují prostřednictvím programu reprodukce majetku č. 107190  Zachování a obnova historických hodnot. 

Cílem je uctít památku padlých vojáků, vyzdvihnout významné osobností, které zahynuly v důsledku aktivního zapojení do válečného konfliktu a událostí vztahující se k české vojenské historii.

V případě českých válečných hrobů, které se nacházejí v zahraničí je cíl plněn prostřednictvím poskytování peněžních darů do zahraničí.

Nahoru