DPVV

Domovy péče o válečné veterány

Na základě zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech, v platném znění, zřídilo Ministerstvo obrany dva Domovy péče o válečné veterány - v Praze a Karlových Varech. Do těchto zařízení jsou přednostně umisťováni váleční veteráni. Výjimečně lze do domova přijmout i jinou osobu než válečného veterána, není-li naplněna kapacita domova, avšak to pouze na dočasný pobyt a za plnou úhradu finančních nákladů. Vyhláška č. 191/2005 Sb. , stanovuje zdravotní překážky, pro které nemůže být veterán přijat do domova péče, a způsob úhrady nákladů za pobyt v domově.

Ministerstvo obrany ve spolupráci s terénními pracovníky ČsOL aktivně pomáhá i těm veteránům, kteří z různých důvodů nemohou využít rezortní zařízení, a to např. s hledáním volného místa v Domově pro seniory či jiném civilním zařízení.

Pro úplnost uvádíme, že účastník odboje starší 70 let má dle § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , nárok na bezplatné poskytování pečovatelské služby (s výjimkou nákladů na stravu), kterou zabezpečí obec v místě trvalého pobytu veterána.


Domov péče o válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha

Počet zřízených lůžek: 9

Vedoucí domova - p. Libuše Kuchařová, telefon 725 768 437

Sestry - p. Helena Pokorná a Alena Vlachopulosová, telefon 602 327 671

Žádosti k přijetí do domova se mohou vyzvednout na MO, nám. Svobody 471 u p. Heleny Typoltové (telefon 973 225 922, email typoltovah@army.cz) nebo cestou terénních pracovníků. Přijetí do domova péče o válečné veterány se řídí zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje.


Domov péče o válečné veterány v Karlových Varech

Počet zřízených lůžek 28 (dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje)

Ředitel domova - Ing. Pavel Macek: telefon 353 236 323, mobil 724 049 683

Sociální pracovnice - p. Květoslava Rokosová: 973 348 855

Žádosti k přijetí do domova se mohou vyzvednout na Ministerstvu obrany, nám. Svobody 471 u p. Heleny Typoltové (telefon 973 225 922, email typoltovah@army.cz) nebo cestou terénních pracovníků. Přijetí do domova péče o válečné veterány se řídí zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje.


V případě zájmu o umístění v DPPV odešlete na MO:

Pro informace o možnostech umístění v dalších zařízeních přejděte do sekce LDN, sociální lůžka, domov se zvláštním režimem.

Fotogalerie

Nahoru