Úvodní stránka | Aktuality | Dokumenty a publikace | Kalendář akcí | Kontakty  English

Pravá strana

Péče o válečné veterány

Váleční veterániKromě obrany státu, výběru a výcviku vojáků z povolání a zabezpečení zahraničních mírových operací je povinností Ministerstva obrany také postarat se o své bývalé vojáky. Mezi ně patří zejména váleční veteráni, kteří nasazovali své životy za svobodu a demokracii ve 2. světové válce.


Po roce 1989 se nejprve Československo, následně pak Česká republika pravidelně zapojuje do zahraničních mírových operací, ať už pod hlavičkou OSN, NATO a nově také i Evropské unie. Vojáci, kteří se účastnili a účastní těchto misí, stejně jako druhováleční veteráni, nasazovali a nasazují své životy za vlast, nastolení míru a demokracie. Z tohoto důvodu jim zákon přiznává rovněž statut válečného veterána.

Péče, kterou válečným veteránům věnuje Ministerstvo obrany, je poměrně široká: od domovů péče pro válečné veterány, přes příspěvky na lázně, rekreace a stravování , dotace, až po organizaci pietních a dalších vzpomínkových akcí. V případě tzv. novodobých válečných veteránů hledáme také možnosti, jak pomoci bývalým vojákům, válečným veteránům s návratem do civilního života včetně jejich plnohodnotného začlenění do společnosti.

Další významnou kategorií osob v péči odboru pro válečné veterány jsou důchodci, kteří sloužili u armády nebo byli občanskými zaměstnanci Ministerstva obrany. Patří mezi ně i tzv. rehabilitování vojenští důchodci či příslušníci pomocných technických praporů.

Od 17. listopadu 2011 vydává rovněž osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Informační linka k třetímu odboji/odporu - 973 217 224

V širším slova smyslu spolupracuje odbor pro válečné veterány se všemi bývalými vojáky, resp. spolky, které je sdružují. Ministerstvo obrany těmto spolkům pomáhá při organizaci pietních aktů a schůzové činnosti. Řadu aktivit těchto spolků pak podporuje dotačními programy.


V neposlední řadě mají být stránky připomínkou všech vojáků a dalších občanů České republiky i tehdejšího Československa, kteří neváhali položit životy za svou vlast a obranu demokracii, především pak těch, kteří při plnění svých služebních a občanských povinností padli.

Jaké informace zde najdete

  • Postup získání osvědčení válečného veterána
  • Postup při získání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
  • Přehled všech zvýhodnění poskytovaných válečným veteránům, důchodcům MO a dalším bývalým vojákům.
  • Formuláře žádostí o příspěvky na ozdravné pobyty, lázně, rekreace, umístění do domovů pro válečné veterány.
  • Možnosti spolupráce se spolky.
  • Dotační programy a postup při podávání žádostí o dotaci.
  • Aktuální informace o akcích a aktivitách spojených s válečnými veterány a s bývalými vojákyZa obsah stránek zodpovídá: Ing. Milan Bachan, tel. 973 212 255

Levá strana