Home page > Koncepce

Koncepce

Koncepce péče o válečné veterány v letech 2017 - 2021

Dne 24. 1. 2017 podepsal ministr obrany MgA. Martin Stropnický dokument s názvem: Koncepce péče o válečné veterány v letech 2017 - 2021.

Koncepce si klade za cíl zachovat stávající systém péče o druhoválečné veterány, přizpůsobit jej potřebám novodobých válečných veteránů v seniorském věku a rozvinout systém péče reagující na potřeby novodobých válečných veteránů a nastalé změny.

Koncepce péče o válečné veterány v letech 2017 - 2021

 

Nahoru