Kontakty

Ředitel odboru:

plk.gšt. PhDr. Eduard STEHLÍK, Ph.D., MBA, tel. 973 212 165

Oddělení péče o válečné veterány:

Ing. Milan BACHAN, tel. 973 212 255   webové stránky

Informační linka pro druhoválečné veterány - 800 111 603

Oddělení vydávání osvědčení - 3. odboj:

PhDr. Pavel KUGLER, PhD, tel. 973 212 260

Informační linka 973 217 224

Oddělení péče o vojenské důchodce:

Ing. Vladimír PETR, tel. 973 215 039   webové stránky

Korespondenční adresa:

Odbor pro válečné veterány SPráv MO
nám. Svobody 471
160 00 Praha 6

Nahoru