Home page > Legislativa a právní normy

Legislativa a právní normy

Zákony

  • zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech , ve znění účinném do 31. 5. 2014 - základní úprava, podle které jsou posuzovány podmínky pro vznik statusu válečného vetrána pro všechny mise zahájené před 1. 6. 2014, a současně ukládá Ministerstvu úkoly, které má v péči o válečné veterány zabezpečit

Vnitřní předpisy​

-

Nahoru