Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Přečíslování telefonů

Dnem 1.5.2018 dojde u odboru pro válečné vetrány SPráv MO k přečíslování telefonů. Nové telefonní spojení platné od 1. května 2018 je následující:

Ing. Vladimír Petr                 973 225 970

Ing. Stanislav Burian             973 225 971

Jana Vršťalová                     973 225 972

Bc. Martina Šilhánová, DiS    973 225 973

Bc. Lucie Bachanová, Dis.     973 225 974

Jana Mičková                        973 225 975

Bc. Renata Kořínková            973 225 976

fax                                       973 225 978

Do 30. dubna 2018 jsou telefonní linky funkční na původních číslech. Po této době již budou nefunkční a nutno volat na nová telefoní čísla.

 

         Poskytování příspěvků  v roce 2018

 

Vojenským veteránům, důchodcům rezortu a rehabilitovaným důchodcům bude v roce  2018 poskytován pouze 1 příspěvek (benefit) dle vlastního výběru a regionálních možností. Výše poskytovaných finančních prostředků na jednotlivé benefity bude stanovena tak, aby nevznikla nerovnost při čerpání zvoleného příspěvku. Bude tedy záležet na rozhodnutí každého vojenského důchodce, který příspěvek si zvolí. Čerpat tedy bude možno pouze jeden níže nabízený příspěvek v rámci daného roku:

  • příspěvek na závodní stravování ve stravovacích zařízeních MO,
  • příspěvek na rekreaci (rekreační pobyt, rehabilitace, zájezd v tuzemsku i zahraničí),
  • příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce.

Dalším příspěvkem, který bude poskytován, bez ohledu čerpání jiných příspěvků, je příspěvek na jednorázovou sociální výpomoc (majetková ztráta v případě živelné pohromy) a dary při životních výročí VD.

 

Upozornění k ubytování ve vojenských ubytovacích zařízeních

 

 

V souvislosti s vyjádřením bezpečnostního ředitele MO k problematice komerčního ubytování ve vojenských ubytovacích zařízeních dochází k omezení v ubytování bývalých zaměstnanců rezortu MO (vojenských důchodců a vojenských důchodců - vojenských veteránů).

Ubytovny jsou rozděleny do jednotlivých kategorií s určitým omezením. Seznam ubytoven bez omezení je uveden zde seznam_ubytoven.docx  . Ostatní ubytovny jsou zařazeny do kategorií nevhodné pro komerční ubytování a platí omezení.

V případě využití jakéhokoliv vojenského ubytovacího zařízení je nutné předem kontaktovat příslušné ubytovací zařízení a zjistit aktuální stav a kapacitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené soubory: 

Nahoru