Úvodní stránka > SOS LINKY

SOS LINKY

Nepřetržité SOS linky

Nepřetržité SOS linky jsou určeny válečným veteránům a jejich rodinným příslušníkům. Jsou provozovány vojenskými nemocnicemi, jejichž pracovníci jsou schopni poskytnout klientům bezprostřední podporu a odbornou pomoc.

Brno SOS linka: 602 748 300 – v provozu každý lichý týden - při Vojenské nemocnici Brno

Olomouc SOS linka: 606 039 916 – v provozu každý sudý týden - při Vojenské nemocnici Olomouc

 Praha SOS linka: 724 193 894  - při Ústřední vojenské nemocnici Praha, obsluhována sociálním pracovníkem

Anonymní linka pomoci v krizi

TELEFON: 974 834 688

(pro AČR pod názvem Otevřená anonymní linka pomoci v krizi: tel. č.: 991 834 688)

 • Hovor je z celého území ČR zpoplatněn jako místní tarif.

SKYPE: linkapomoci

- Skype je provozován jen za účelem přenášení hlasu (bez možnosti zapnout webkameru či chatovat).

E-MAIL: pomoc.ski@pcr.cz

Kromě telefonu je možné využít Skype či napsat e-mail. Písemné odpovědi v rámci internetového poradenství budou vyřízeny do 72 hodin od přijetí zprávy, bez možnosti otevírat přílohy či odkazy jakéhokoli typu.

Anonymní linka pomoci v krizi je zřízená Ministerstvem a je určena k nepřetržité telefonické psychické podpoře příslušníkům a zaměstnancům:

• Policie České republiky, 

• Hasičského záchranného sboru České republiky,     

• Celní správy České republiky,

• Vězeňské služby České republiky,

• Generální inspekce bezpečnostních sborů,

• Armády České republiky,

kteří se ocitli v situaci akutního či chronického stavu psychické nouze, v obtížně řešitelné životní situaci nebo potřebují poskytnout kontakty a informace na odborníky, kteří by jim mohli poskytnout přímou psychologickou, sociální či právní pomoc.

Anonymní linka pomoci v krizi není určena pro veřejnost, ale mohou ji využívat také zaměstnanci Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany a osoby příslušníkům a zaměstnancům blízké.

Klientům je zaručena absolutní anonymita, hovory se v žádném případě nenahrávají a pracovníci zachovávají povinnou mlčenlivost. Při své práci se řídí etickým kodexem linky důvěry a etickým kodexem internetové poradny.

http://www.policie.cz/clanek/anonymni-linka-pomoci-v-krizi.aspx

 

 

 

Fotogalerie

Nahoru