Home page > Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Péče o válečné hroby


Péče o  válečné veterány

Státní instituce

Ministerstvo obrany - úvodní stránka

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský ústřední archiv Praha

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (Volareza)

Odbor sociálního zabezpečení

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Vojenská nemocnice Olomouc

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Ústav pro studium totalitních režimů

Česká vojenská encyklopedie

Spolky

Sdružení válečných veteránů ČR

Český svaz bojovníků za svobodu

Československá obec legionářská

Světová federace veteránů - World Veterans Federation

Svaz letců svobodného Československa ve Velké Británii

Svaz letců ČR

Svaz vojáků v záloze ČR

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR

Konfederace politických vězňů ČR - Vojenská sekce KPV ČR (viz Pobočky)

Vojenský klub myslivosti

Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby

Tématické odkazy

Bojovnici proti totalitě pohledem dětí- společný školní projekt MO, ČT, Čro a občanských sdružení

Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka - školy zapojené do hnutí spolupracují s rezortem obrany, mj. podporují děti v oblastech, kde působí čeští vojáci v zahraničních misích

Československé legie 1914 - 1920

Post Bellum - video, fotografické sbírky vzpomínek dosud žijících pamětníků

Paměť národa - projekt orální historie shromažďující záznamy výpovědi pamětníků

Moderni dějiny - výukový portál o novodobých dějinách, metodická pomůcka pro učitele škol

Jeden svět na školách - vzdělávací projekt Člověka v tísni o našich novodobých dějinách

Zmizelí sousedé - vzdělávací projekt Židovského muzea v Praze pro školy

Spolek pro vojenská pietní místa

Československé vojenství

Válečné střípky

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945)

2. světová válka - www.fronta.cz

Valka.cz

Koncentrační tábory

Zahraniční odkazy

Péče o válečné veterány ve Velké Británii

Ministerstvo pro záležitosti veteránů USA

Péče o válečné veterány v Dánsku

Péče o válečné veterány v Nizozemí

Péče o válečné veterány ve Velké Británii

Veterans Affairs Canada- péče o válečné veterány v Kanadě

The Book of Remembrance - kniha se všemi padlými kanadským válečnými veterány

Mathausen Memorial

Jewish Witness to a European Century

Voices of the holocaust

Holocaust survivors, project of The Holocaust Memorial Center in West Bloomfield

Veterans Home in USA

Nahoru