Home page > Životní situace válečného veterána

Životní situace válečného veterána

Příručky pro řešení životních situací válečného veterána a jeho rodiny

Celospolečensky významnou a samozřejmou formou ocenění mužů a žen, kteří na sebe v určité etapě života vzali dobrovolně odpovědnost bránit vlast, hodnoty svobody a demokracie, a to i s nasazením vlastního života a zdraví, je poskytování všestranné péče, neboť služba válečného veterána je fyzicky i psychicky velice náročná a může zásadním způsobem ovlivnit jeho život a život jeho rodiny.

Pojem válečný veterán zahrnuje poměrně různorodou skupinu osob v odlišných fázích života, z čehož vyplývají jak rozdílné druhy životních situací, do kterých se může válečný veterán dostat, tak různé druhy potřeb péče či možností řešení těchto situací.

Možnosti řešení životních situací vychází z právního rámce péče o válečné veterány, kdy zákony České republiky a vnitřní předpisy Ministerstva obrany přiznávají jednotlivým skupinám válečných veteránů různé nároky. Bohužel nelze stanovit jednotný postup pro řešení životních situací platný pro všechny osoby se statutem válečného veterána.

Příručky pro řešení životních situací válečného veterána a jeho rodiny slouží jako vodítko, jak je možné postupovat, a které instituty lze při překonávání náročných životních situací využít. Jejím smyslem je usnadnit orientaci v systému péče o válečné veterány.

Nahoru