Home page > Aktuality > Cesta do Itálie u příležitosti 103. výročí bitvy o Doss Alto

Cesta do Itálie u příležitosti 103. výročí bitvy o Doss Alto

Na základě pozvání starosty města Arco na slavnostní ceremoniál u příležitosti připomenutí 103. výročí bitvy o Doss Alto (21. září 1918) a oběti 4 československých legionářů uskutečnili zástupci Odboru pro válečné veterány SSŘO MO ve spolupráci s ČsOL cestu do Itálie.

Doss Alto se stalo a stále je symbolem hrdinského boje československých legionářů v Itálii. Příslušníci 33. střeleckého pluku, kteří tuto kótu bránili, obdrželi na základě rozhodnutí prezidenta T. G. Masaryka v roce 1924 čestný název útvaru Doss Alto.

Odbor pro válečné veterány využil pozvání k zorganizování dalších pietních aktů u hrobů československých legionářů a k jednáním o opravě některých válečných hrobů, vybudování nového válečného hrobu československým legionářům v Terstu a připomenutí rakousko-uherských vojáků pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska na vojenských hřbitovech v severovýchodní Itálii.

Delegaci, vedenou ředitelem odboru pro válečné veterány PhDr. Pavlem Kuglerem Ph.D., doplnil vedoucí oddělení péče o válečné veterány OVV Ing. Milan Bachan a 3 zástupci ČsOL, Marcela Tolarová, Petr Tolar a Matěj Smutný.

V průběhu cesty, která byla zahájena v pátek 24. září 2021, navštívila delegace Rovereto. Z důvodu probíhajích oprav neobdržela povolení z italského ministerstva obrany k návštěvě osária Castel Dante v Roveretu, kde jsou uloženy ostatky 141 československých legionářů. Delegace navštívila Zvon míru v Roveretu, kde se setkala se zástupci alpiníků z Arco a Rovereta a společně zorganizovali krátký pietní akt na památku všech obětí válek.

Po ubytování v Riva del Garda se delegace přesunula do města Arco a společně vyšla na zdejší zříceninu hradu, odkud je možné si prohlédnout místo popravy československých legionářů a pomník postavený na jejím místě. Druhý den ve spolupráci s alpiníky z Arco a Riva del Garda a zástupcem místní radnice Silviem Salizzoni proběhl pietní akt u hrobu popraveného Aloise Štorcha a utonulého Leopolda Jeřábka ve vinicích v Riva del Garda. Zástupci ČsOL při této příležitosti předali pamětní medaili 100 let ČsOL přítomnému zástupci radnice Silvio Salizzonimu a předsedovi místních alpiníků Vittoriu Ciprianimu za dlouholetou podporu činnosti Československé obce legionářské. Poté se účastníci pietního aktu přesunuli do části Campi v Riva del Garda, kde je již očekávali místní alpiníci a společně uctili památku rakousko-uherských vojáků na místním hřbitově. V odpoledních hodinách delegace společně s alpiníky navštívila oblast bojů a v doprovodu italského historika Tiziana Berté vystoupila na Doss Alto, kde položila věnec. Po krátkém pietním aktu předali zástupci ČsOL Tizianovi Berté, řidiči delegace Aleši Habrovi a Milanu Bachanovi pamětní medaili 100 let ČsOL.

V neděli následoval hlavní pietní akt, který byl zahájen setkáním s místními občany před pomníkem    sv. Václava, kde se delegace setkala se zástupcem generálního konzula České republiky v Miláně panem Michalem Bucháčkem. Za italskou stranu se pietního aktu zúčastnil starosta města Alessandro Berté se zaměstnanci radnice, zástupce asociace alpiníků oblasti Trenta Luciano Rinaldi a zástupce autonomní provincie Trento pan Achille Spinelli. Přítomni byli i zástupci místní policie, hasičů, záchranného sboru, Červeného kříže a místní mužský pěvecký sbor, který v průběhu vzpomínkové akce zazpíval také českou hymnu.

Po položení věnců u sochy sv. Václava  se všichni účastníci přesunuli k pomníku popravených čs. legionářů.  Po pietním aktu a mši předala ČsOL pamětní medaili starostovi města Arco Alessandru Betta,  předsedovi apiníků města Arco Carlu Zanonimi a města Nago Giulianovi Rosá.

Po pietním aktu se účastníci přesunuli do prostor klubovny místních alpiníků, kde si vedoucí delegací předali drobné dárky se starostou města Arco. Milan Bachan předal místním alpiníkům jako výraz poděkování za dlouhodobou spolupráci při pořádání pietních akcí spojených s historií ČR portrét Lina Gobbi, který se stal symbolem alpiníků v Itálii a na počátku tohoto roku zemřel ve věku nedožitých 100 let.

V pondělí ráno se delegace přesunula do města Cittadella, kde položila věnec u pomníku československým legionářům a domobrancům na zdejším vojenském hřbitově. Následně proběhlo jednání se zástupcem odboru pro vzdávání poct padlým ministerstva obrany Itálie, kterému vojenský hřbitov patří, a správcem vojenského hřbitova. Předmětem jednání byla možnost opravy českých jmen na náhrobcích, na kterých jsou uvedena zkomolená česká jména.

Delegace pokračovala do Terstu, kde se na hřbitově Santa Anna setkala u hrobu paní Hromádkové s panem Sergio Petizioli k jednání o úpravě hrobu na pomník československým legionářům, kteří zemřeli v průběhu cesty z Ruska do Terstu při návratu do vlasti.

Dne 28. září 2021, při zpáteční cestě do Prahy, delegace navštívila jedno z největších vojenských pohřebišť v Itálii v Redipuglia, kde jsou uloženy ostatky 100 187 padlých, z toho 60 330 neznámých italských vojáků. V průběhu návštěvy proběhlo krátké setkání s paní starostkou města a s vojenským správcem vojenského hřbitova. Zástupci obou stran uctili padlé položením věnce a minutou ticha. Společně se přemístili do nedalekého rakousko-uherského hřbitova Fogliano Redipuglia, kde jsou uloženy ostatky 14 550 rakousko-uherských vojáků, z toho je 12 tisíc neznámých. Zde delegace položila věnec.

Delegace pokračovala v doprovodu pana Petiziola do Palmanova, kde navštívila rakousko-uherský hřbitov, na kterém jsou uloženy ostatky 19 tisíc vojáků, z toho 15 tisíc neznámých. Po krátkém pietním aktu se delegace přesunula na hřbitov San Vito v Udine, kde je pohřbeno 832 rakousko-uherských vojáků a i zde společně položila věnec. Poslední zastávkou na této cestě byla návštěva honorárního konzula ČR v Udine pana doktora Paolo Petiziol. Při jednání s panem doktorem byla projednána otázka předání daru na vybudování pomníku čs. legionářům v Terstu a připomenutí  rakousko-uherských vojáků pocházejících z území současné České republiky na vojenských rakousko-uherských hřbitovech v konzulární působnosti jeho úřadu, Trident-Horní Adiže a autonomní kraj Furlansko-Julské Benátsko. Poté následovala cesta zpět do Prahy.

Fotogalerie

Nahoru