Home page > Aktuality > Návštěva Komunitního centra pro válečné veterány v Brně

Návštěva Komunitního centra pro válečné veterány v Brně

Minulý týden se uskutečnilo v nádherných prostorách Komunitního centra pro válečné veterány Brno jednání mezi odborem a zaměstnanci centra za účelem seznámení. Jednalo se o první návštěvu s nově ustanoveným ředitelem odboru.

Na začátku jednání ředitel odboru poděkoval za práci, kterou zaměstnanci KCVV Brno vykonávají ve prospěch válečných veteránů. Během jednání byl zaměstnanci KCVV popsán chod, působnost, činnost centra
a ukázány prostory, které centrum využívá. Ředitel KCVV dále představil záměr rozvoje centra, který obsahuje další poskytované služby a s tím spojené potřebné prostory.
Další bodem programu byla organizace a témata Konference „Veteráni, jsme s Vámi“, která se pod záštitou ministra obrany uskuteční v Brně dne 4. 9. 2020. Další diskutovanou plánovanou činností byla Koncepce péče o válečné veterány. Celkově byla návštěva velice konstruktivní a věříme, že
v nastoleném trendu bude naše vzájemná spolupráce pokračovat.

Fotogalerie

Nahoru