Home page > Aktuality > Pochod na podporu aktivního stáří druhoválečných veteránů 2020

Pochod na podporu aktivního stáří druhoválečných veteránů 2020

Stalo se milou tradicí Domova Vlčí mák při ÚVN, že pořádá každoročně u příležitosti Dne válečných veteránů pochod na podporu aktivního stáří druhoválečných veteránů v Domově Vlčí mák. Letos se pochod také koná, ale kvůli epidemii jinak!

Startuje se 11. 11. 2020, v Den válečných veteránů.

Nevychází se tentokrát organizovaně společně z jednoho místa ve stanovený čas, ale individuálně. Od 11. 11. kdykoliv až do konce listopadu se může každý, kdo chce symbolicky poděkovat válečným veteránům za vše, co pro nás a naši zemi udělali, samostatně vypravit na trasu se společným cílem: zámeček Jenerálka. Vydejme se projevit úctu a poděkování válečným veteránům - individuálně, ale ke společnému cíli.

Kdo chce finančně přispět na aktivní stáří válečných veteránů v Domově Vlčí mák, má možnost zasílat příspěvky na účet 123-32123881/0710, variabilní symbol 11112020, případně je osobně přinést do Domova Vlčí mák.

Celý článek: https://www.uvn.cz/

Údálost na facebooku: https://www.facebook.com/events/276954823697567/

Fotogalerie

Nahoru