Home page > Aktuality > Předání pamětního odznaku k 75. výročí ukončení II. světové války Tichomiru Mirkovičovi

Předání pamětního odznaku k 75. výročí ukončení II. světové války Tichomiru Mirkovičovi

Z důvodu pandemie koronaviru se předávání pamětních odznaků k 75. výročí ukončení II. světové války neuskutečnilo v řádném termínu v květnu 2020. Předávání probíhá postupně v průběhu celého roku, tak jak umožňuje aktuální epidemiologická situace nebo volný čas oceněných. Jedním z takových případů je předání pamětního odznaku válečnému veteránovi Tichomiru Mirkovičovi, které se uskutečnilo 1. prosince 2020.

Tichomir Mirkovič (nar. 1928) pochází ze srbsko-české rodiny a v dětství vyrůstal v Jugoslávii. Během 2. světové války byl příslušníkem Jugoslávské lidově osvobozenecké armády, se kterou se zúčastnil osvobozování Bělehradu. Po válce se usadil v Praze, kde studoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd. Z politických důvodů byl perzekuován komunistickým režimem. V současnosti je aktivním členem Československé obce legionářské.

Fotogalerie

Nahoru