Home page > Aktuality > Setkání s jubilanty v posádce Praha

Setkání s jubilanty v posádce Praha

Dne 26. 11. 2019 proběhlo v konferenčním sále Hotelu DAP v Praze v letošním roce poslední slavnostní setkání s vojenskými důchodci. Tato setkání pořádá několikrát do roka Odbor pro válečné veterány, aby tak umožnil bývalým pracovníkům rezortu společně oslavit jejich životní jubilea a při té příležitosti jim předal symbolické dary. Osobně popřát jubilantům dorazil za odbor pro válečné veterány ředitel odboru plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík PhD., MBA, dále mezi čestnými hosty nechyběla poradkyně NGŠ AČR brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit plk. Ing. Pavel Vobůrka, zástupce velitele posádkového velitelství Praha pan pplk. Ing. Ján Kotvas a náměstek obchodního úseku VLRZ Ing. Patrik Letocha. Ještě před přímým předáváním darů všechny zúčastněné potěšilo a na tu správnou předvánoční notu naladilo vystoupení dětské skupiny z Prahy pod vedením paní Mgr. Kláry Bielové. Celým programem pak doprovázel klarinetový kvartet vojenské hudby Olomouc pod vedením nprap. Petra Poláka. Slavnostní dopoledne se jako vždy neslo v přátelské a uvolněné atmosféře, kterou si užilo více než 60 příchozích jubilantů.

Fotogalerie

Nahoru