Home page > Lázně a rekreace, stravování

Lázně a rekreace, stravování

 

AKTUÁLNĚ !!!!!!

Na    základě    vývoje    situace  týkající  se  onemocnění  COVID-19 a vládních nařízení   zveřejňujeme   PRAVIDLA   PRO   VYPLŇOVÁNÍ   A  ZASÍLÁNÍ  FORMULÁŘŮ
o  poskytnutí finanční podpory na rok 2021
(formuláře budou zveřejněny v průběhu měsíce prosince):

REKREACE:

Vyplňte:

a) všechny 3 strany (nic nevymazávejte, nezkracujte, při chybném vyplnění neškrtejte a nebělte, dejte do závorky a napište nově),

b) jméno, adresu, kontakt - telefon, e-mail (pro spojení v případě nejasností),

c) aktuální částku finanční podpory (je zveřejněna na 1. straně žádosti pod čarou, 6 000 Kč, nebo 12 000 Kč),

d) evidenční číslo osvědčení válečného veterána,

 • bývalý  voják v činné službě - vyplňte č. 2,
 • ostatní (policie, hasiči, civilní osoby atd.) - vyplňte č. 3,
 • válečný veterán, 3. odboj - vyplňte č. 4,

e) vypište a označte - jméno manžela/ky, druha/žky, partnera/ky, přesně dle pokynů,

f) místo a termín rekreačního pobytu (v případě rezervace u CK nebo poskytovatele ubytovacích služeb doložte smlouvou/potvrzením objednávky pobytu  z důvodu kontaktování při vystavování objednávky a faktury)

g) pokud žádáte o finanční podporu poprvé (jste prvožadatel), doložte:

 • kopii osvědčení válečného veterána ve A4 (ne průkaz válečného veterána),
 • kopii dokladu, z kterého je patrné, že pobíráte starobní nebo invalidní důchod,
 • oddací list u mažela/ky,
 • čestné prohlášení u druha/žky (volnou formou dle pokynů na žádosti),
 • kopii dokladu o registrovaném partnerství v případě partnera/ky,

h) pozorně si přečtěte prohlášení, které podepisujete,

i) žádost podepište,

j) odešlete žádost obyčejnou poštou na adresu, která je zveřejněna na první straně žádosti, (zaslaná žádost e-mailem není považována za zaslání elektronickou poštou, je to kopie. Zaslání elektronickou poštou je zaslání datovou schránkou, která je zřízena na vaše jméno a s vaším elektronickým podpisem),

k) ŽÁDOST ODEŠLETE MINIMÁLNÉ 30 DNÍ PŘED PLÁNOVANÝM ODJEZDEM NA REKREACI.

UPOZORNĚNÍ:

Neúplné žádosti vám budou zaslány zpět k doplnění.

V případě  nejasností volejte linku 973 225 922 nebo 606 629 926, případně zašlete dotaz na e-mail - typoltovah@army.cz.

 

 

LÁZNĚ:

Vyplňte:

a) všechny 3 strany (nic nevymazávejte, nezkracujte, při chybném vyplnění neškrtejte a nebělte, dejte do závorky a napište nově),

b) jméno, adresu, kontakt - telefon, e-mail (pro spojení v případě nejasností),

c) aktuální částku finanční podpory (je zveřejněna na 1. straně žádosti pod čarou - 25 000 Kč, pokud se účastní manžel/ka, druh/žka či pratner/ka, má vlastní žádost),

d) evidenční číslo osvědčení válečného veterána,

 • bývalý  voják v činné službě - vyplňte č. 2,
 • ostatní (policie, hasiči, civilní osoby atd.) - vyplňte č. 3,
 • válečný veterán, 3. odboj - vyplňte č. 4,

e) vypište a označte - jméno manžela/ky, druha/žky, partnera/ky, přesně dle pokynů,

f) místo a termín lázeňského pobytu (v případě u CK nebo civilních lázní doložte smlouvou/potvrzením objednávky z důvodu kontaktování při vystavování objednávky a faktury),

g) VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE - netoleruje se razítko odborných lékařů, a platné bude pouze 3 měsíce od doby potvrzení,

h) pokud žádáte o finanční podporu poprvé (jste prvožadatel), doložte:

 • kopii osvědčení válečného veterána ve A4 (ne průkaz válečného veterána),
 • kopii dokladu, z kterého je patrné, že pobíráte starobní nebo invalidní důchod,
 • oddací list u manžela/ky,
 • čestné prohlášení u druha/žky (volnou formou dle pokynů na žádosti),
 • kopii dokladu o registrovaném partnerství v případě partnera/ky,

i) pozorně si přečtěte prohlášení, které podepisujete,

j) žádost podepište,

k) odešlete žádost obyčejnou poštou na adresu, která je zveřejněna na první straně žádosti, (zaslaná žádost e-mailem není považována za zaslání elektronickou poštou, je to kopie. Zaslání elektronickou poštou je zaslání datovou schránkou, která je zřízena na vaše jméno a s vaším elektronickým podpisem),

l) ŽÁDOST ODEŠLETE MINIMÁLNÉ 30 DNÍ A MAXIMÁLNÉ 3 MĚSÍCE PŘED ODJEZDEM NA PLÁNOVANOU LÉČBU.

UPOZORNĚNÍ:

Neúplné žádosti vám budou zaslány zpět k doplnění.

V případě  nejasností volejte linku 973 225 922 nebo 606 629 926, případně zašlete dotaz na e-mail - typoltovah@army.cz.

 

 

 

 

 

 


Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany lze válečným veteránům-důchodcům poskytnout pouze ve vlastních (rezortních) stravovacích zařízeních. Válečný veterán-důchodce žádá o poskytnutí příspěvku na závodní stravování na základě R MO č. 101/2014 Věstníku Ministerstva obrany. Žádost se podává na odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. O příspěvku na stravování rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na základě žádosti válečného veterána-důchodce.

 

Nahoru