Home page > Spolky

Spolky

Spolupráce se spolky

Ministerstvo obrany spolupracuje se spolky, které ve svých řadách sdružují válečné veterány jak druhoválečné, tak i novodobé, a také s těmi, které jsou svojí činností blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Tyto spolky nejsou organizační součástí ministerstva obrany. Spolupráce s těmito spolky musí být založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry a úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolků. Základní zásady této spolupráce jsou zakotveny v "Memorandu o spolupráci", podepsaném v závěru roku 2011.

Spolupráci ministerstva obrany s profesními spolky upravuje RMO č. 95/2014 Věstníku "Spolupráce s profesními spolky v působnosti rezortu Ministerstva obrany", ve znění pozdějších předpisů. Profesním spolkem se rozumí spolek, který sdružuje výhradaně vojáky z povolání k uspokojování jejich oprávněných zájmů, jež souvisí s výkonem služby, které uzavřelo dohodu o spolupráci s ministerstvem obrany a které splňuje podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V současné době neexistuje v ČR žádný profesní spolek v působnosti ministerstva obrany.

Hlavními oblastmi spolupráce mezi ministerstvem a spolky jsou zejména:

 • součinnost při prosazování společenské vážnosti ozbrojených sil a prestiže vojenského povolání
 • posilování branného vědomí a odpovědnosti za obranu
 • utváření hrdosti na vojenské tradice a na tradice jednotlivých útvarů
 • branné a technické činnosti
 • sportovní a kulturní aktivity
 • prevence sociálně nežádoucích jevů
 • překonávání potíží vojáků z povolání a jejich rodin při vyslání a návratu ze zahraničních misí

Formami spolupráce v oblastech společného zájmu se rozumí zejména:

 • vzájemné poskytování informací
 • konzultace
 • příprava a spoluorganizování přednášek, seminářů, školení, konferencí, shromáždění
 • organizace významných armádních a společenských akcí
 • návštěvy sportovních a kulturních pořadů, organizace kulturních vystoupení

 

Za obsah stránek zodpovídá: Mgr. František Najgebaur, tel. 973 225 919

Nahoru